Hudební současnost

Skladatelsko-improvizační kurzy (akordeon)

Cílová skupina: žáci ZUŠ, studenti konzervatoří a hudebních akademií, pedagogové, nadšenci hry na akordeon…

V rámci skladatelsko-improvizačních kurzů se zaměřujeme na aktivní zapojení interpretů do procesu tvorby uměleckého díla a kontaktem se skladateli se snažíme přispět k jejich hlubšímu pochopení a také informovanosti v oblasti soudobého a moderního umění. Rovněž se zaměřujeme na soudobé interpretační techniky hry na jednotlivé hudební nástroje. 

Kurzy probíhají jak ve formě individuální výuky, tak výuky skupinové s uvedenými lektory a hosty akce. Na letošní ročník kurzů přijal pozvání GORKA HERMOSA, který rozšíří charakter akce o interpretační kurzy. Neopomenutelným vedlejším efektem kurzů je utvoření spolupracujícího kolektivu a rozšíření kontaktní sítě všech zúčastněných. Součástí kurzů bude koncerty a Závěrečný koncert, který bude také prezentací vytvořených skladeb na kurzech a jakousi návaznou hudební diskusí mezi všemi zúčastněnými. Kurzy jsou určeny pro aktivní i pasivní účastníky. Vzhledem k epidemiologické situaci se může termín, rozsah a charakter akce změnit. Informace budeme aktualizovat podle počtů přihlášených účastníků a s ohledem na nařízení vlády. 

GARANT: Dr. Marcela Kysová – Halmová (JKO Ostrava)
LEKTOŘI A hosté: GORKA HERMOSA (ŠPANĚLSKO)

Dr. Wojciech Golec (Slezská univerzita Polský Těšín), , Dr. Marcin Jabloński (AM Katovice, JKO Ostrava), Mgr. Pavel Samiec (Konzervatoř Plzeň), MgA. Vojtěch Drnek, Mgr. Anežka Gebauerová (ZUŠ Bílovec), Mgr. Martin Žurek (ZUŠ Opava), 

KDE: Janáčkova konzervatoř Ostrava

https://www.youtube.com/channel/UCxOW27kpjtnv8cvo-cvcfuQ?view_as=subscriber

KDY: 12.-14. 11. 2021

CENA: 500 Kč

Přesunout se na začátek