Hudební současnost

Skladatelsko-improvizační kurzy (akordeon)

V návaznosti na předchozí čtyři ročníky proběhnou kurzy hry na akordeon a další hudební nástroje…

V rámci skladatelsko-improvizačních kurzů se zaměřujeme na aktivní zapojení interpretů do procesu tvorby uměleckého díla a kontaktem se skladateli se snažíme přispět k jejich hlubšímu pochopení a také informovanosti v oblasti soudobého a moderního umění. Rovněž se zaměřujeme na soudobé interpretační techniky hry na jednotlivé hudební nástroje. Kurzy probíhají jak ve formě individuální výuky, tak výuky skupinové. Neopomenutelným vedlejším efektem kurzů je utvoření spolupracujícího kolektivu a rozšíření kontaktní sítě všech zúčastněných. Součástí kurzů jsou koncerty, a to nejen světových akordeonových premiér, ale jsou rovněž prezentací vytvořených skladeb na kurzech a jakousi návaznou hudební diskusí mezi všemi zúčastněnými. Kurzy jsou určeny pro aktivní i pasivní účastníky.

GARANT: Dr. Marcela Kysová – Halmová
LEKTOŘI A PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Mgr. Pavel Samiec, Dr. Wojciech Golec, Dr. Marcin Jabloński, Mgr. Anežka Gebauerová a další
KDE: Základní umělecká škola E. Runda, Keltičkova 4,  Slezská Ostrava
KDY: 21.-22. 11. 2020
CENA: 800 Kč

Přesunout se na začátek