Sounds of Diversity

18/19/20 Marzec 2024
OSTRAVA (CZ) – KATOWICE (PL) – ŽILINA (SK)  
SOUNDS OF DIVERSITY ENSEMBLE
TRZY KONCERTY Z NOWĄ MUZYKĄ Z KRAJÓW V4
MUZYKA WSPÓŁCZESNA / WIDEO / SZTUKA / PERFORMANCE / IMPROWIZACJA

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie idei zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej.

www.visegradfund.org

Sounds of Diversity

Twórcze Centrum Ostrava (Tvůrčí centrum Ostrava) wprowadza nowy projekt „SOUNDS OF DIVERSITY” w celu promowania tworzenia i odbioru muzyki współczesnej w krajach V4.

Kompozytorzy i muzycy z Czech, Polski i Słowacji spotkają się w Ostrawie w marcu 2024 roku, aby podzielić się swoimi doświadczeniami, współpracować, debatować, ćwiczyć i wspólnie stworzyć zestaw unikalnych występów dostępnych dla szerokiej publiczności.

Trzy wydarzenia koncertowe w Ostrawie, Katowicach i Żylinie zaprezentują współczesną muzykę i sztukę społeczeństwu zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, łącząc różnorodność każdej kultury narodowej, a także opierając się na wspólnym dziedzictwie kulturowym.

W ramach projektu zamówione i prawykonane zostaną kompozycje u czterech kompozytorów z trzech krajów V4.

Innowacyjna prezentacja multimedialna skupi się na opracowaniu sposobów tworzenia wrażeń publiczności poprzez wykorzystanie bardziej aktywnych form osobistego zaangażowania i uczestnictwa.

Występy będą również zawierały elementy improwizacji z udziałem publiczności, wraz z improwizacją sztuki wizualnej i swobodnymi częściami interakcji. Po każdym koncercie odbędzie się publiczna debata Q&A z członkami zespołu kreatywnego.

Twórcze Centrum Ostrawa

Muzyczna Współczesność Ostrawa jest jednym z najstarszych festiwali w Ostrawie. Organizowany jest przez stowarzyszenie TVŮRČÍ CENTRUM OSTRAVA, które zrzesza ostrawskich kompozytorów i wykonawców. W ostatnich latach festiwal stał się wyjątkowym wydarzeniem skupiającym się na sztuce współczesnej w różnych formach.

Prezentujemy muzykę współczesną głównie kompozytorów regionalnych. W ostatnich latach nawiązaliśmy aktywną współpracę z polskimi i słowackimi artystami i kompozytorami w formie wspólnych koncertów.

Tworzymy platformę artystyczną umożliwiającą aktywną współpracę pomiędzy artystami różnych dyscyplin i gatunków. Przekraczanie granic i poszukiwanie nowych form artystycznego wyrazu stało się wspólnym elementem większości wydarzeń Music of Today. Bardzo ważny jest dla nas wymiar multimedialny, który w praktyce przejawia się m.in. w scenografii czy oprawie wizualnej wszystkich koncertów. Naszym głównym celem jest otwarcie możliwości zrozumienia sztuki współczesnej nie tylko dla wąskiego grona wtajemniczonych słuchaczy, ale dla szerokiego grona osób zainteresowanych muzyką i sztuką w ogóle.

Partnerzy Projektu

Związek Kompozytorów Polskich – Oddział Katowice

Polskie stowarzyszenie kompozytorów i muzykologów

ZKP organizuje koncerty, konferencje muzykologiczne, wystawy, konkursy kompozytorskie oraz gromadzi informacje o współczesnej muzyce polskiej (dostępne na stronie www.polmic.pl). Od 1949 roku przyznaje także doroczną nagrodę. Do 1991 roku nagrody przyznawano kompozytorom i wykonawcom muzyki nowej, od 1991 roku laureatami mogą być także muzykolodzy, pedagodzy i organizatorzy życia muzycznego zasłużeni dla promocji polskiej muzyki współczesnej.

Katowicki Oddział ZKP powstał w 1953 roku.

Ensemble Spectrum. Jesteśmy zespołem kameralnym specjalizującym się w muzyce XX i XXI wieku. Z biegiem lat nasze pragnienie prezentowania mniej znanych i zupełnie nowych dzieł, których mistrzostwo często stanowi wyzwanie zarówno mentalne, jak i techniczne, stopniowo stało się pasją i misją życiową, motywując nas do ciągłego dążenia do bardziej odważnej i doniosłej dramaturgii wykraczającej poza granice muzyki.

Koordynator projektu

Petra Šuško +420603916713, petra.susko@gmail.com

Scroll to top