O nás

Hudební současnost Ostrava je jedním z nejstarších festivalů v Ostravě. Pořádá ho spolek TVŮRČÍ CENTRUM OSTRAVA, který sdružuje ostravské hudební skladatele a interprety. V posledních letech se festival vyprofiloval v ojedinělou akci, soustředěnou na soudobé umění v rozličných podobách.

Prezentujeme soudobou hudbu především regionálních hudebních skladatelů. V posledních letech jsme navázali aktivní spolupráci s polskými  a slovenskými umělci a skladateli v podobě společných koncertů.

Vytváříme uměleckou platformu umožňující aktivní spolupráci mezi umělci rozličných oborů a žánrů nejen. Překračování hranic a hledání nových forem uměleckého vyjádření se stalo již běžnou součástí většiny akcí Hudební současnosti. Velice důležitý je pro nás multimediální rozměr, který se v praxi projevuje například scénickým, nebo také vizuálním zpracováním všech koncertů. Naší hlavní snahou je otvírat možnosti k pochopení soudobého umění nejen úzkému okruhu zasvěcených posluchačů, ale širokému okruhu lidí se zájmem o hudbu a umění všeobecně.

jsme členy:
Přesunout se na začátek