Festival

Hudební současnost Ostrava je jedním z nejstarších festivalů v Ostravě. V roce 2023 se chystá na své 49. výročí. Pořádá ho spolek TVŮRČÍ CENTRUM OSTRAVA, který sdružuje ostravské hudební skladatele a interprety. V posledních letech se vyprofiloval v ojedinělou akci, soustředěnou na soudobé umění v rozličných podobách.  

Dlouholetá tradice je pro nás závazkem, neboť v duchu zakladatelů festivalu se snažíme motivovat umělce k tvůrčímu procesu, jenž je základem a hybnou silou festivalu. Přetrvává zde akcent na provádění soudobé hudby především regionálních hudebních skladatelů, nově však představované v kontextech, které jinde nejsou obvyklé, v propojení různých uměleckých oblastí (výtvarné umění, tanec, literárně dramatické umění…). Díky kontinuální spolupráci s regionálními profesionály z výtvarné, taneční, či divadelní branže zůstáváme v kontaktu s kulturou v nejširším slova smyslu, a tudíž samotnou společností, jíž je hudba součástí. Hudbu neselektujeme, nýbrž naopak poukazujeme na význam její role v rámci umění obecně.

Jednou ze základních premis festivalu je vytvářet uměleckou platformu umožňující aktivní spolupráci mezi umělci rozličných oborů a žánrů nejen. Překračování hranic a hledání nových forem uměleckého vyjádření se stalo již běžnou součástí většiny akcí Hudební současnosti. Velice důležitý je pro nás multimediální rozměr, který se v praxi projevuje například scénickým, nebo také vizuálním zpracováním všech koncertů. Hudbu tak ukazujeme v její komplexnosti a to nám umožňuje zacílit propagaci rovněž na skupiny posluchačů a diváků, které nejsou obvykle k vidění na akcích podobného typu.

Další z podstatných stránek tvořících základ našeho festivalu je také vysoká profesionalita všech aktérů a zúčastněných. Při celkové dramaturgii, výběru interpretů i volbě repertoáru dbáme na co možná nejvyšší možnou úroveň.  Naší hlavní snahou je otvírat možnosti k pochopení soudobého umění nejen úzkému okruhu zasvěcených posluchačů, ale širokému okruhu lidí se zájmem o hudbu a umění všeobecně. Tuto otevřenost chceme budovat právě na základě dlouhodobé důvěry vůči nosné a zajímavé dramaturgii i špičkovému provedení všech uváděných skladeb.

Partneři

Za finanční podpory:

Ve spolupráci s:

Mediální partneři:

Kontakt

Kde nás najdete?

Tvůrčí centrum Ostrava, z.s.
Českobratrská 40, 702 00 Ostrava
www.hudebnisoucasnost.cz
tcostrava@seznam.cz

Přesunout se na začátek