Sounds of Diversity

18/19/20 BŘEZEN 2024
OSTRAVA (CZ) – KATOWICE (PL) – ŽILINA (SK)  
SOUNDS OF DIVERSITY ENSEMBLE
TŘI KONCERTY S NOVOU HUDBOU ZE ZEMÍ V4
SOUČASNÁ HUDBA / VIDEO / UMĚNÍ / PERFORMANCE / IMPROVIZACE

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska v rámci visegrádských grantů Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je podporovat myšlenku udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

www.visegradfund.org

Sounds of Diversity

Tvůrčí centrum Ostrava představuje nový projekt „SOUNDS OF DIVERSITY“ s cílem podpořit tvorbu a vnímání současné hudby napříč zeměmi V4.

V březnu 2024 se v Ostravě sejdou skladatelé a umělci z Česka, Polska a Slovenska, aby si vyměnili zkušenosti, spolupracovali, debatovali, cvičili a společně vytvořili unikátní představení přístupné široké veřejnosti.

Tři koncertní akce v Ostravě, Katovicích a Žilině uvedou současnou hudbu a umění na národní i regionální úrovni. Propojí rozmanitost jednotlivých národních kultur a současně tak  navážou na společné kulturní dědictví.

Projekt se zabývá  uměleckou spolupráci a veřejným šířením současného hudebního umění prostřednictvím veřejné prezentace nových děl čtyř skladatelů ze tří zemí států V4.

Inovativní multimediální prezentace se zaměří na rozvoj podpory fyzického a smyslového prožitku diváků s aktivním zapojením publika.

Jednotlivá koncertní představení budou obsahovat také speciální hudební i vizuální improvizační prvky a jejich volnou interakci. 

Po každém koncertě bude následovat veřejná debata s členy tvůrčího týmu.

Tvůrčí centrum Ostrava

Hudební současnost Ostrava je jedním z nejstarších festivalů v Ostravě. Pořádá ho spolek TVŮRČÍ CENTRUM OSTRAVA, který sdružuje ostravské hudební skladatele a interprety. V posledních letech se festival vyprofiloval v ojedinělou akci, soustředěnou na soudobé umění v rozličných podobách.

Prezentujeme soudobou hudbu především regionálních hudebních skladatelů. V posledních letech jsme navázali aktivní spolupráci s polskými  a slovenskými umělci a skladateli v podobě společných koncertů.

Vytváříme uměleckou platformu umožňující aktivní spolupráci mezi umělci rozličných oborů a žánrů nejen. Překračování hranic a hledání nových forem uměleckého vyjádření se stalo již běžnou součástí většiny akcí Hudební současnosti. Velice důležitý je pro nás multimediální rozměr, který se v praxi projevuje například scénickým, nebo také vizuálním zpracováním všech koncertů. Naší hlavní snahou je otvírat možnosti k pochopení soudobého uměnínejen úzkému okruhu zasvěcených posluchačů, ale širokému okruhu lidí se zájmem o hudbu a umění všeobecně.

Partneři projektů

Svaz polských skladatelů – pobočka Katovice

Polské sdružení skladatelů a muzikologů

ZKP (pl. Związek Kompozytorów Polskich) pořádá koncerty, muzikologické konference, výstavy, skladatelské soutěže a shromažďuje informace o současné polské hudbě (dostupné na www.polmic.pl). Od roku 1949 také uděluje výroční cenu. Do roku 1991 byly ceny udělovány skladatelům a interpretům nové hudby, od roku 1991 se laureáty mohou stát také muzikologové, pedagogové a organizátoři hudebního života, kteří se zasloužili o propagaci polské soudobé hudby.

Katovická pobočka ZKP byla založena v roce 1953.

Ensemble Spectrum. Jsme komorní soubor specializující se na hudbu 20. a 21. století. V průběhu let se naše touha uvádět méně známá i zcela nová díla, jejichž zvládnutí často představuje jak mentální, tak technickou výzvu, postupně stala naší vášní a životním posláním, které nás motivuje k tomu, abychom vždy usilovali o odvážnější a momentálnější dramaturgii překračující hranice hudby.

Koordinátor projektu

Petra Šuško +420603916713, petra.susko@gmail.com

Přesunout se na začátek