Sounds of Diversity

18/19/20 MAREC 2024
OSTRAVA (CZ) – KATOWICE (PL) – ŽILINA (SK)  
SOUNDS OF DIVERSITY ENSEMBLE
TRI KONCERTY S NOVOU HUDBOU Z KRAJÍN V4
SÚČASNÁ HUDBA / VIDEO / UMENIE / PERFORMANCE / IMPROVIZÁCIA

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska v rámci vyšehradských grantov Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je podporovať myšlienku udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

www.visegradfund.org

Sounds of Diversity

Kreatívne centrum Ostrava (Tvůrčí centrum Ostrava) predstavuje nový projekt „SOUNDS OF DIVERSITY“ s cieľom podporiť tvorbu a recepciu súčasnej hudby v krajinách V4.

Skladatelia a hudobníci z Česka, Poľska a Slovenska sa v marci 2024 stretnú v Ostrave, aby sa podelili o svoje skúsenosti, spolupracovali, debatovali, cvičili a spoločne vytvorili súbor jedinečných predstavení prístupných širokej verejnosti.

Tri koncertné podujatia v Ostrave, Katoviciach a Žiline rozšíria súčasnú hudbu a umenie do spoločnosti na národnej aj regionálnej úrovni, pričom budú spájať rozmanitosť jednotlivých národných kultúr a zároveň nadviažu na spoločné kultúrne dedičstvo.

Projekt sa bude zaoberať umeleckou spoluprácou a verejným šírením súčasného hudobného umenia prostredníctvom objednávok na nové skladby od štyroch skladateľov z troch krajín V4 a ich verejných koncertov.

Inovatívna multimediálna prezentácia sa zameria na rozvoj spôsobov podpory fyzického a zmyslového zážitku divákov prostredníctvom využitia aktívnejších foriem osobného zapojenia a účasti.

Predstavenia budú obsahovať aj improvizačné prvky vrátane verejnosti, spolu s výtvarnou improvizáciou a voľnou interakciou. Po každom koncertnom vystúpení bude nasledovať verejná debata s členmi tvorivého tímu.

Tvůrčí centrum Ostrava

Tvůrčí centrum Ostrava je jedným z najstarších festivalov v Ostrave. Organizuje ho združenie TVŮRČÍ CENTRUM OSTRAVA, ktoré združuje ostravských skladateľov a interpretov. V posledných rokoch sa festival vyvinul v jedinečné podujatie zamerané na súčasné umenie v rôznych podobách.

Prezentujeme súčasnú hudbu najmä regionálnych skladateľov. V posledných rokoch sme nadviazali aktívnu spoluprácu s poľskými a slovenskými umelcami a skladateľmi formou spoločných koncertov.

Vytvárame umeleckú platformu, ktorá umožňuje aktívnu spoluprácu medzi umelcami rôznych odborov a žánrov. Prekračovanie hraníc a hľadanie nových foriem umeleckého vyjadrenia sa stalo bežnou súčasťou väčšiny podujatí Music of Today. Veľmi dôležitý je pre nás multimediálny rozmer, ktorý sa v praxi prejavuje napríklad v scénickom či vizuálnom stvárnení všetkých koncertov. Naším hlavným cieľom je otvoriť možnosti pochopenia súčasného umenia nielen úzkemu okruhu zasvätených poslucháčov, ale širokému okruhu ľudí, ktorí sa zaujímajú o hudbu a umenie všeobecne.

Projects Partners

Zväz poľských skladateľov – pobočka Katovice

Poľské združenie skladateľov a muzikológov

ZKP (pl. Związek Kompozytorów Polskich) organizuje koncerty, muzikologické konferencie, výstavy, skladateľské súťaže a zhromažďuje informácie o súčasnej poľskej hudbe (dostupné na www.polmic.pl). Od roku 1949 udeľuje aj výročnú cenu. Do roku 1991 sa ceny udeľovali skladateľom a interpretom novej hudby, od roku 1991 sa laureátmi môžu stať aj muzikológovia, pedagógovia a organizátori hudobného života, ktorí sa zaslúžili o propagáciu poľskej súčasnej hudby.

Katovická pobočka ZKP bola založená v roku 1953.

Ensemble Spectrum. Sme komorný súbor, ktorý sa špecializuje na hudbu 20. a 21. storočia. V priebehu rokov sa naša túžba uvádzať menej známe a úplne nové diela, ktorých zvládnutie často predstavuje mentálnu aj technickú výzvu, postupne stala vášňou a životným poslaním, ktoré nás motivuje k tomu, aby sme sa vždy usilovali o odvážnejšiu a osudovejšiu dramaturgiu prekračujúcu hranice hudby.

Koordinátor projektu

Petra Šuško +420603916713, petra.susko@gmail.com

Scroll to top