SAXOFONOVÉ KURZY

Kdy: 24. 11. 2023, 10:00
Kde: Knihovna Města Ostravy -Hudební oddělení

Během kurzů vám budou představeny nové moderní trendy v estetice tónu saxofonu. Důraz bude kladen na francouzskou techniku vysokého hrdla, která umožňuje dosáhnutí barvy klasického saxofonu.

Lektor: Lukáš Kolek

Kurzy jsou určeny pro aktivní i pasivní účastníky (učitele, žáky, hráče na saxofon). Každý účastník obdrží Osvědčení o absolvování kurzů.
cena: 500 Kč zahrnuje přednášku o soudobých technikách, 1 individuální lekci a koncert učastniků). Přihlášku naleznete v sekci REZERVACE KURZŮ.

UZÁVĚRKA přihlášek 1. 11. 2023.

Přesunout se na začátek