Tvůrčí dílny pro děti

Každý umí hrát a každý umí komponovat. Nevěříte? Přesvědčte se!

GARANT: Marcela Kysová
LEKTOR: Ewa Barciok, Kamil Barciok
KDE: Dětské centrum Krteček
KDY: 12. 11. 2023, 14:00

V průběhu tvůrčích dílen děti neobvyklým způsobem objevují pestré možnosti zvuků, zvukové možnosti svého těla, hlasu i objektů z běžného života. Jednoduché hudební nástroje, které dostanou k dispozici, pomáhají stimulovat dětskou kreativitu, koncentraci a přispívají k vzájemné spolupráci.

Workshop je naplněn improvizačními a koncentračními hrami, propojující vizuální a hudební inspirace, tedy zvukové reakce na viděné a vizuální a pohybové reakce na slyšené. To vše následně směřuje k elementárnímu komponování dětí ve skupinách. 

Cílem těchto dílen je dát dětem možnost svobodně se vyjadřovat, a tím je přivést k jinému slyšení, naslouchání, otevřenějšímu myšlení, vnímání sebe, světa, zvuků i hudby okolo nás.

Přesunout se na začátek