Hudební současnost

Festival

Festival Hudební současnost Ostrava, který se v posledních letech vyprofiloval v ojedinělou akci, soustředěnou na soudobé umění v rozličných podobách, se v roce 2020 chystá na své 46. výročí.

Více než čtyřicetiletá tradice je pro nás závazkem, neboť v duchu zakladatelů festivalu se snažíme motivovat umělce k tvůrčímu procesu, jenž je základem a hybnou silou festivalu. Přetrvává zde akcent na provádění soudobé hudby především regionálních hudebních skladatelů, nově však představované v kontextech, které jinde nejsou obvyklé, v propojení různých uměleckých oblastí (výtvarné umění, tanec, literárně dramatické umění…). Díky kontinuální spolupráci s profesionály z výtvarné, taneční, či divadelní branže zůstáváme v kontaktu s kulturou v nejširším slova smyslu, a tudíž samotnou společností, jíž je hudba součástí. Hudbu neselektujeme, nýbrž naopak poukazujeme na význam její role v rámci umění obecně.

Jednou ze základních premis festivalu je vytvářet uměleckou platformu umožňující aktivní spolupráci mezi umělci rozličných oborů a žánrů nejen. Překračování hranic a hledání nových forem uměleckého vyjádření se stalo již běžnou součástí většiny akcí Hudební současnosti. Velice důležitý je pro nás multimediální rozměr, který se v praxi projevuje například scénickým, nebo také vizuálním zpracováním všech koncertů. Hudbu tak ukazujeme v její komplexnosti a to nám umožňuje zacílit propagaci rovněž na skupiny posluchačů a diváků, které nejsou obvykle k vidění na akcích podobného typu.

Další z podstatných stránek tvořících základ našeho festivalu je také vysoká profesionalita všech aktérů a zúčastněných. Při celkové dramaturgii, výběru interpretů i volbě repertoáru dbáme na co možná nejvyšší možnou úroveň. Tento bod považujeme za klíčový, neboť vnímáme značnou zodpovědnost vůči nepoučenému publiku, které by nedostatečnou úroveň zpracování mohlo zaměnit za nesouhlasný postoj vůči soudobému umění všeobecně. Naší hlavní snahou je naopak otvírat možnosti k pochopení soudobého umění nejen úzkému okruhu zasvěcených posluchačů, ale širokému okruhu lidí se zájmem o hudbu a umění všeobecně. Tuto otevřenost chceme budovat právě na základě dlouhodobé důvěry vůči nosné a zajímavé dramaturgii i špičkovému provedení všech uváděných skladeb.

Přesunout se na začátek