Červený nos

pátek 29.11. Červený nos

nová neopera Daniela Skály

Místo konání: alternativní scéna DLO, 19:00

Červený nos je nová scénická neopera, jejímiž autory jsou Daniel Skála a Tomáš Volkmer.

Červený nos je poctou Josefu Kouteckému, výjimečnému člověku, který zasvětil celý svůj život péči o onkologicky nemocné děti a přes všechny překážky, potíže a protivenství vybudoval u nás lékařské odvětví, které se dnes řadí k nejlepším na světě.

Červený nos je pak také pocta lidem, kteří denně těmto dětem pomáhají, zdravotní klauni. Neztrácí naději a rozdávají radost právě tam, kde je jí opravdu zapotřebí.

Pojďte na chvilku vystoupit ze zploštělého světa, pojďte s námi do hloubky, zamyslet se a něco si prožít. Práci pana Kouteckého ani klaunů dělat nemůžeme, ale toto je náš způsob, jak se dotknout něčeho, co je podstatné.
Sami jsme koukali, jak silně s námi toto téma mává – je neuvěřitelné tyto věci zažívat jakožto autoři a aktéři. Budeme obrovsky rádi, když takové věci přijdete zažít s námi! Pojďte se s námi smát, hněvat se, odmítat – a společně budeme hledat i cestu ke smíření. Rovnou za Nosem!

Za Daniela Skálu a Tomáše Volkmera

Šimon Kořený
jejich kamarád a produkční

Obsazení:

Eva MarieKořená, Markéta Schaffartzik – ženský hlas
Petr Němec, Jurij Galatenko – mužský hlas
Jitka Svobodová – klarinet
Daniel Skála – cimbál
dívčí pěvecký sbor pod vedením Lenky Živocké
Anna Jurčíková, Tomáš Volkmer – klauni

Daniel Skála se narodil v Ostravě 19. 7. 1981 a hře na cimbál se začal věnovat ve svých sedmi letech. Po začátcích na ZUŠ v Ostravě Porubě se rozvoji jeho hudebních schopností na Kroměřížské konzervatoři ujala profesorka Růžena Děcká, jedna z předních pedagogických osobností v tomto oboru. Poté pokračoval Daniel Skála studiem na Lisztově akademii v Budapešti u další výrazné pedagogické a hráčské osobnosti Ilony Szeverényi. Kromě studia hry na cimbál se Daniel Skála věnoval také studiu hudební kompozice na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě a sbormistrovství na Ostravské univerzitě. V roce 2013 úspěšně dokončil doktorské studium (Ph.D.) na Ostravské univerzitě se zaměření hudební teorie a pedagogika. Jako cimbalista získal mnohá ocenění na interpretačních soutěžích u nás i v zahraničí, z nichž jmenujme především čtyřnásobné prvenství v mezinárodní soutěži ve Valašském Meziříčí (1997-2003), která je jednou z nejprestižnějších soutěží svého druhu na světě, a několik zvláštních ocenění poroty. V roce 2004 získal také ocenění nezávislé poroty za nejlepší interpretační výkon na mezinárodním hudebním festivalu „Mladé pódium“ v Karlových Varech. Jako interpret se věnuje především hudbě barokní a současné. Vystupuje pravidelně na koncertech a festivalech u nás i v zahraničí a to jak sólově, v komorním obsazení (z nichž vystupuje do popředí spolupráce s maďarskou klavíristkou Nórou Füzi), tak i s komorními a symfonickými orchestry (Teatro de la Fenice (Benátky), Asko/Schönberg ensemble (Amsterdam), Polská národní filharmonie, Polský národní rozhlasový orchestr Katowice, Janáčkova filharmonie, Janáčkova komorní filharmonie, Talichův komorní orchestr, Musica Figuralis, Ostravská banda aj.). Na podzim 2009 vystoupil mimo jiné na La Bienale v Benátkách a v dubnu 2010 koncertoval s Amsterdamským Asko/Schönberg ensemble v Californii a v New Yorské Carnegie Hall. Mezi největší skladatelské počiny Daniela Skály patří Koncert pro cimbál a komorní orchestr, skladba pro smíšený sbor, smyčce, cimbál a recitátora „Příběhy ze světa zvířat, aneb povýšený slon“ na texty A. Krylova, Miniatury pro cimbál a klarinet, cimbálový duet „Cimbálové rozepře“, ze skladeb pro sólový cimbál jmenujme např. Koncertní variace, nebo cyklus miniatur „Pozdravy z Ostravy“. Jeho snahou je prezentovat cimbál především jako koncertní nástroj artificiální hudby a prosadit výuku hry na cimbál na vysoké škole u nás. Od září 2008 Daniel Skála vyučuje obor hry na cimbál na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě. Daniel Skála v současné době působí jako vedoucí hudební složky souboru lidových písní a tanců Hlubina, pro který vytvořil mimo jiné celovečerní projekt „Oj, pleťmy taněc“. Dále spolupracuje s cimbálovou muzikou Vojtek zaměřující se zejména na autentické provádění písní a tanců oblasti tzv. horského Lašska.“

Přesunout se na začátek