Skladatelsko-improvizační kurzy (akordeon)

LEKTOŘI: Wojciech Golec, Pavel Samiec, Jan Meisl, Dariusz
Kownacki, Vojtech Szabó, Marcin Jabloński
Harmonogram kurzů Musicollage

DEADLINE PŘIHLÁŠEK 1. 11. 2022!!

sobota 12.11. 2022
9:30 – 10:00 registrace účastníků
10:00 – 12:00 skladatelsko-improvizační kurzy a seminář Jana Meisla Akordeon v
hudbě komorní a orchestrální (přihlášení přes Janáčkovou konzervatoř)
12:30 – 13:30 oběd
13:30 – 16:30 kurzy a seminář – pokračování
17:00 Koncert (sál B. Martinů) duo AMALGALIS PL (Janáčkova konzervatoř) Program: skladby M.Zimky, L. Kolodziejskeho, M. Majkusiaka, B. Dowlasza a dalších

neděle 13. 11. 2022
9:00 – 12:00 interpretační a improvizační kurzy
12:00- 13:30 oběd
14:00 Závěrečný koncert (skladeb vytvořených během kurzů) sál B. Martinů

V rámci skladatelsko-improvizačních kurzů se zaměřujeme na aktivní zapojení interpretů do procesu tvorby uměleckého díla. Kontaktem se skladateli se snažíme přispět k jejich hlubšímu pochopení a také informovanosti v oblasti soudobého umění. Rovněž se zaměřujeme na soudobé a oblíbené interpretační techniky hry na úrovni, kterou zvládne i začátečník. Letos jsme rozšířili nabídku také o interpretační kurzy, které budou v neděli dopoledne. Můžete se přihlásit k jednomu z letošních lektorů (uveďte v přihlášce v poznámce jméno vámi zvoleného lektora pro oba typy kurzů). Cena kurzu 500Kč je jednotná pro všechny a zahrnuje improvizační kurzy, 1 hod. s vybraným lektorem (interpretační kurz), přednášku i koncerty. Improvizační kurzy probíhají jak ve formě individuální výuky, tak výuky skupinové s uvedenými lektory a hosty akce. Kurzy jsou určeny pro aktivní i pasivní účastníky (učitele, žáky, hráče na akordeon). Každý účastník obdrží Osvědčení o absolvování kurzů.

W kursach kompozycji i improwizacji stawiamy na aktywne zaangażowanie wykonawców w proces tworzenia dzieła, a poprzez kontakt z kompozytorami staramy się przyczynić do głębszego zrozumienia muzyki oraz nabywania świadomości w zakresie sztuki współczesnej. Skupiamy się również na współczesnych technikach interpretacyjnych w grze na różnych instrumentach muzycznych. Kursy improwizacijne przebiegają się zarówno w formie lekcji indywidualnych, jak i zajęć grupowych. W tym roku poszerzyliśmy również ofertę o kursy interpretacji, które odbędą się w niedziele. Uczestnicy moga aplikować na jednego z tegorocznych wykładowców (wskaż nazwisko wybranego wykładowcy dla obu rodzajów kursów w nocie w formularzu zgłoszeniowym). Cena kursu 500 CZK jest taka sama dla wszystkich i obejmuje kursy improwizacji, 1 godzinę z wybranym wykładowcą (kurs interpretacji), wykład i koncerty. Niewątpliwym atutem kursów jest to, że pozwalają one nabywać umiejętności pracy w grupie oraz gry w zespole muzycznym a także przyczyniają się poszerzania sieci kontaktów w branży muzycznej. W ramach kursów odbędą się dwa koncerty, na których usłyszymy muzykę akordeonową w różnych odsłonach. Będą to zarówno występy znakomitych artystów prezentujących muzykę współczesną i prawykonania z wykorzystaniem środków multimedialnych, jak również prezentacja utworów powstałych w ramach zajęć z kompozycji i improwizacji. W kursach można wziąć udział zarówno jako uczestnik aktywny oraz bierny słuchacz.

Přesunout se na začátek